ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน หมายถึง

 สำนวนไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ