สำนวนไทย หมวด ม

สำนวนไทย หมวด ม ตามที่เคยรู้จัก สำนวนไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรงตัว แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ ส่วนใหญ่เป็นสำนวนที่เกิดจากวัฒนธรรมและพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน

รวมสำนวนไทย หมวด ม

สำนวนไทย หมวด ม ตามที่เคยรู้จัก สำนวนไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. มะนาวไม่มีน้ำ
  หมายถึง พูดห้วน ๆ
 2. มะพร้าวห้าวขายสวน
  หมายถึง เอาสิ่งของมาแสดงต่อผู้ที่รู้อยู่แล้ว
 3. มัดมือชก
  หมายถึง บังคับหรือใช้วิธีการใด ๆ ให้อีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในภาวะจำยอมโดยไม่มีทางต่อสู้
 4. มันเทศขึ้นโต๊ะ
  หมายถึง ของเลวแต่เอาไปไว้ในที่สูงเกินไป
 5. มากหน้าหลายตา
  หมายถึง มากมาย (ใช้แก่คน) เช่น ผู้คนมากหน้าหลายตา
 6. มากหมอมากความ
  หมายถึง หลายคนก็มีความเห็นแตกต่างกันเป็นหลายอย่างจนตกลงกันไม่ได้
 7. มารคอหอย
  หมายถึง ผู้ที่ขัดผลประโยชน์ที่ผู้อื่นจะพึงมีพึงได้
 8. มารหัวขน
  หมายถึง ลูกที่อยู่ในท้องซึ่งยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นพ่อ หรือไม่มีใครรับว่าเป็นพ่อ
 9. มาสำเภาเดียวกัน
  หมายถึง พวกเดียวกัน
 10. มาเหนือเมฆ
  หมายถึง มีความคิดหรือชั้นเชิงเหนือผู้อื่น; มาหรือปรากฏขึ้นโดยไม่คาดหมาย
 11. มีภาษีกว่า
  หมายถึง ได้เปรียบ.
 12. มีหน้ามีตา
  หมายถึง มีคนนับถือ, มีเกียรติ, ได้รับความยกย่อง
 13. มีอันจะกิน
  หมายถึง ค่อนข้างมั่งมี
 14. มีอายุ
  หมายถึง สูงอายุ, ย่างเข้าปัจฉิมวัย
 15. มีเส้น
  หมายถึง บริเวณที่มีอำนาจไฟฟ้า, บริเวณที่มีเส้นแรงไฟฟ้าผ่าน
 16. มืดฟ้ามัวดิน
  หมายถึง มากมายก่ายกอง มากมายนับไม่ถ้วน เยอะแยะ
 17. มืดแปดด้าน
  หมายถึง นึกไม่เห็น, คิดไม่ออก, จนปัญญาไม่รู้จะหาทางออกได้อย่างไร, เช่น ตอนนี้รู้สึกมืดแปดด้านไปหมด
 18. มือซุกหีบ
  หมายถึง เข้าไปยุ่งเกี่ยว รับภาระหรือยุ่งเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ภาระของตนเอง
 19. มือที่สาม
  หมายถึง บุคคลฝ่ายที่ ๓ ซึ่งมิใช่คู่กรณี แต่สอดเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือชีวิตของผู้อื่น มักจะเข้ามายุแหย่ให้เกิดความแตกแยกหรือบ่อนทำลาย
 20. มือสะอาด
  หมายถึง มีความประพฤติดี, มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง
 21. มือห่างตีนห่าง
  หมายถึง สุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง
 22. มืออ่อนตีนอ่อน
  หมายถึง มีอาการหมดแรงเพราะรู้สึกตกใจ เสียใจ หรือเสียกำลังใจ เป็นต้น อย่างแรงและทันทีทันใด
 23. มือใครยาวสาวได้สาวเอา
  หมายถึง แข่งกันในการเอาผลประโยชน์
 24. ม้วนเสื่อ
  หมายถึง เสียการพนันจนหมดตัว; เลิกกิจการเพราะขาดทุนจนไม่สามารถดำเนินกิจการนั้นต่อไปได้
 25. ม้าดีดกระโหลก
  หมายถึง กิริยากระโดกกระเดก ไม่เรียบร้อย
 26. เมาดิบ
  หมายถึง ทำอาการเหมือนคนเมาเหล้า
 27. เมื่อเอยก็เมื่อนั้น
  หมายถึง เมื่อไรก็ได้, พร้อมทุกเมื่อ
 28. แม่ม่ายไร้ทาน
  หมายถึง แม่ม่ายที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง
 29. ไม่กี่น้ำ
  หมายถึง ไม่ช้า ไม่นาน
 30. ไม่ชอบมาพากล
  หมายถึง ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่เข้าที
 31. ไม่ดูดำดูดี
  หมายถึง เอาใจใส่ดูแลทั้งในเวลามีทุกข์และมีสุข เช่น จะหวังอะไรให้เขามาดูดำดูดีกับคนอย่างเรา, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เขาไม่ดูดำดูดีเด็กคนนี้เลย.
 32. ไม่ดูตาม้าตาเรือ
  หมายถึง ไม่พิจารณาให้รอบคอบ
 33. ไม่ตายก็คางเหลือง
  หมายถึง ป่วยหรือบาดเจ็บมากจนแทบเสียชีวิต, มักใช้ว่า ไม่ตายก็คางเหลือง
 34. ไม่ถูกโรคกัน
  หมายถึง เข้ากันไม่ได้, ไม่ถูกนิสัยกัน
 35. ไม่พูดพร่ำทำเพลง
  หมายถึง ไม่รอให้ชักช้า, ทันทีทันใด
 36. ไม่มีปี่มีกลอง
  หมายถึง ไม่มีเค้า
 37. ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน
  หมายถึง ไม่รู้ความเป็นมาหรือพื้นเพ
 38. ไม่เข้ายา
  หมายถึง ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้ความ
 39. ไม่เข้าใครออกใคร
  หมายถึง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง, เป็นกลาง, คงความเป็นตัวของตัวเอง, ไม่เห็นแก่หน้าใคร, เช่น เขาตัดสินไม่เข้าใครออกใคร ปืนไม่เข้าใครออกใคร
 40. ไม่เชิง
  หมายถึง ไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยแน่นอน เช่น จะว่าขี้เกียจก็ไม่เชิง
 41. ไม่เต็มบาท
  หมายถึง บ้า ๆ บอ ๆ สติไม่สมบูรณ์, มีจิตใจใกล้ไปทางบ้า ๆ บอ ๆ
 42. ไม่เต็มหุน
  หมายถึง มีสติไม่สมบูรณ์, บ้า ๆ บอ ๆ
 43. ไม่เหลือบ่ากว่าแรง
  หมายถึง ไม่เกินความสามารถที่จะทำได้
 44. ไม่เออออห่อหมก
  หมายถึง ไม่ตกลงด้วย, ไม่ยินยอม
 45. ไม่ใช่ขี้ไก่
  หมายถึง ไม่เลว, มีอะไรดีเหมือนกัน ดูหมิ่นไม่ได้ อย่าได้มาดูถูกเพราะมีความสามารถมากกว่านั้น
 46. ไม่ได้ศัพท์
  หมายถึง (กลอน) ว. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้ความ, เลอะเทอะเอาเป็นหลักไม่ได้, เช่น พูดเลอะหลงไหลไม่ได้ศัพท์. (สังข์ทอง)
 47. ไม่ได้สิบ
  หมายถึง (กลอน) ก. งงจนคิดอะไรไม่ออกหรือทำอะไรไม่ถูก เช่น ท้าวสามนต์เสียใจไม่ได้สิบ. (สังข์ทอง)
 48. ไม้งามกระรอกเจาะ
  หมายถึง หญิงสวยที่ไม่บริสุทธิ์
 49. ไม้ซีกงัดไม้ซุง
  หมายถึง การคัดค้านผู้มีอำนาจกว่า ท้ายสุดมักจะพ่ายแพ้
 50. ไม้นอกกอ
  หมายถึง คนที่ประพฤตินอกแบบแผนของวงศ์ตระกูล (มักใช้ในทางไม่ดี)
 51. ไม้ป่าเดียวกัน
  หมายถึง พวกเดียวกัน, รักร่วมเพศ
 52. ไม้ร่มนกจับ
  หมายถึง ผู้มีวาสนาย่อมมีคนมาพึ่งบารมี
 53. ไม้หลักปักเลน
  หมายถึง โลเล, ไม่แน่นอน, เช่น เหมือนไม้หลักปักเลนเอนไปมา. (สังข์ทอง).
 54. ไม้เบื่อไม้เมา
  หมายถึง ไม่ลงรอยกัน, ขัดแย้งกันเป็นประจำ
 55. ไม้ใกล้ฝั่ง
  หมายถึง แก่ใกล้จะตาย

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สำนวนไทย หมวด ม"