สำนวนไทย

สำนวนไทย หมวด บ

สำนวนไทย หมวด บ ตามที่เคยรู้จัก สำนวนไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรงตัว แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ ส่วนใหญ่เป็นสำนวนที่เกิดจากวัฒนธรรมและพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน

รวมสำนวนไทย หมวด บ

สำนวนไทย หมวด บ ตามที่เคยรู้จัก สำนวนไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. บนบานศาลกล่าว
  หมายถึง ขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ นำของมาบนหรือสัญญาว่าจะทำเพื่อให้สิ่งศักสิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อหนุน
 2. บอกศาลา
  หมายถึง ประกาศไม่รับผิดชอบหรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป.
 3. บอกเล่าเก้าสิบ
  หมายถึง บอกกล่าวให้รู้.
 4. บานปลาย
  หมายถึง ขยายออกไปมากกว่าที่ตั้งใจไว้เดิม, ขยายเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตออกไป; ใช้เงินเกินกว่าที่ประมาณหรือกำหนดไว้.
 5. บุกป่าฝ่าดง
  หมายถึง พยายามต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ.
 6. บุญมาวาสนาส่ง
  หมายถึง เมื่อมีบุญ อำนาจวาสนาก็มาเอง, บุญมาวาสนาช่วย ก็ว่า.
 7. บุญหนักศักดิ์ใหญ่
  หมายถึง มีฐานันดรศักดิ์สูงและอำนาจวาสนายิ่งใหญ่ เช่น น้อยหรือนางบุญหนักศักดิ์ใหญ่. (สังข์ทอง).
 8. บ่างช่างยุ
  หมายถึง คนที่ชอบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกัน.
 9. บ้วนน้ำลายแล้วกลืน
  หมายถึง พูดจากลับกลอก
 10. บ้านนอกคอกนา
  หมายถึง บ้านนอกขอกนา.
 11. บ้าหอบฟาง
  หมายถึง บ้าสมบัติ เห็นอะไร ๆ เป็นของมีค่าจะเอาทั้งนั้น, อาการที่หอบหิ้วสิ่งของพะรุงพะรัง.
 12. บ้าห้าร้อยจำพวก
  หมายถึง บ้ามากมายหลายประเภท.
 13. เบี้ยหัวแตก
  หมายถึง เงินที่ได้มาไม่เป็นกอบเป็นกำแล้วใช้จ่ายหมดไปโดยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
 14. แบกหน้า
  หมายถึง จำใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทำไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อนอีก เช่น นี่แบกหน้ากลับมาหากู. (รามเกียรติ์ พลเสพย์).

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สำนวนไทย หมวด บ"