สำนวนไทย

สำนวนไทย หมวด ล

สำนวนไทย หมวด ล ตามที่เคยรู้จัก สำนวนไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรงตัว แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ ส่วนใหญ่เป็นสำนวนที่เกิดจากวัฒนธรรมและพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน

รวมสำนวนไทย หมวด ล

สำนวนไทย หมวด ล ตามที่เคยรู้จัก สำนวนไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ลงรอยกัน
  หมายถึง เข้ากันได้
 2. ลงเรือลำเดียวกัน
  หมายถึง ทำงานร่วมกัน, ร่วมรับผลการกระทำด้วยกัน
 3. ลงแขก
  หมายถึง ร่วมแรงเพื่อนบ้านมาช่วยกันทำงานเช่นดำนา เกี่ยวข้าว ให้ลุล่วงเร็วขึ้นโดยไม่รับค่าจ้าง และผลัดเปลี่ยนช่วยกันไปตามความจำเป็นของแต่ละบ้าน; รุมกันข่มขืนกระทำชำเราหญิง
 4. ลงแดง
  หมายถึง ท้องเดินและถ่ายเป็นเลือดออกมามาก (มักใช้แก่คนอดฝิ่น)
 5. ลดราวาศอก
  หมายถึง ผ่อนปรน ผ่อนคลายจากความตึงเครียด ยอมถอย ยอมหยุด
 6. ลม ๆ แล้ง ๆ
  หมายถึง เลื่อนลอยเปล่าๆ ไม่มีผล
 7. ลมพัดชายเขา
  หมายถึง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
 8. ลมเพลมพัด
  หมายถึง อาการที่เจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ มักเข้าใจกันว่าถูกกระทำ
 9. ลอยลม
  หมายถึง ทาง, ทิศ, เช่น หนเหนือ หนใต้; ครั้ง, คราว, เช่น กี่หน; ที่, สถานที่, เช่น ถึงยามค่ำน้ำค้างลงพร่างพร้อย น้องจะลอยลมบนไปหนใด. (นิราศอิเหนา), มักใช้เข้าคู่กับคำ แห่ง เป็น แห่งหน เช่น ไม่รู้ว่าเวลานี้เขาอยู่แห่งหนตำบลใด.
 10. ลับลมคมใน
  หมายถึง ความลับ, สิ่งที่เปิดเผยไม่ได้อยู่ภายใน, สิ่งที่ปกปิดเอาไว้
 11. ลางเนื้อชอบลางยา
  หมายถึง ของสิ่งเดียวกัน แต่คนหลาย ๆ คนจะชอบของชิ้นนี้มากน้อยไม่เท่ากัน เพราะรสนิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
 12. ลำหักลำโค่น
  หมายถึง ชั้นเชิงที่ใช้หักโค่นอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรุนแรง ดุเดือด หรือโดยไม่ปรานีปราศรัย เช่น นักมวยคนนี้ชกมีลำหักลำโค่นดี. ว. ใช้ชั้นเชิงหักโค่นอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรุนแรง ดุเดือด หรือโดยไม่ปรานีปราศรัย เช่น การที่จะเอาชนะนักมวยคนนี้ต้องใช้วิธีลำหักลำโค่น.
 13. ลิงหลอกเจ้า
  หมายถึง ล้อหลอกผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่เผลอ
 14. ลิ้นตวัดถึงหู
  หมายถึง ที่พูดจาตลบตะแลงเชื่อไม่ได้.
 15. ลูกท่านหลานเธอ
  หมายถึง ลูกหลานเจ้านายหรือผู้มีอำนาจ
 16. ลูกผีลูกคน
  หมายถึง หวังเป็นที่แน่นอนยังไม่ได้, มักใช้ในกรณีสำคัญ ๆ เช่น เด็กที่เกิดใหม่จะรอดหรือไม่ ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่ การสอบไล่ครั้งนี้ ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่
 17. ลูกศิษย์มีครู
  หมายถึง คนมีครูย่อมมีเกียรติ
 18. ล้มทั้งยืน
  หมายถึง ล้มขณะที่ยืนอยู่ เช่น ถูกเตะล้มทั้งยืน เป็นลมล้มทั้งยืน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่สิ้นเนื้อประดาตัวหรือผิดหวังอย่างรุนแรงโดยไม่เคยคาดคิด ทันทีทันใดโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อน เช่น พอรู้ว่าลูกถูกรถทับตายเลยเสียใจแทบล้มทั้งยืน.
 19. ล้มลุกคลุกคลาน
  หมายถึง หกล้มหกลุก เช่น ฝนตกหนักถนนเป็นโคลน เขาต้องวิ่งหนีฝนล้มลุกคลุกคลานไปตลอดทาง สะดุดตอไม้ล้มลุกคลุกคลาน, โดยปริยายหมายความว่า ซวดเซ, ไม่มั่นคง, ตั้งตัวไม่ติด, เช่น ชีวิตของเขาต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดเวลา เขาล้มลุกคลุกคลานมาหลายปีกว่าจะตั้งตัวได้.
 20. ล้มหมอนนอนเสื่อ
  หมายถึง ป่วยจนต้องนอนรักษาตัว
 21. ล้วงคองูเห่า
  หมายถึง บังอาจลักขโมยหรือล่อลวงเอาทรัพย์สินเป็นต้นจากผู้ที่น่าเกรงขาม
 22. ล้วงตับ
  หมายถึง หลอกลวงให้ตายใจเพื่อล้วงเอาความลับเป็นต้น
 23. ล้ำหน้า
  หมายถึง เกินเลยไปกว่าที่ควร เช่น เขาชอบทำอะไรล้ำหน้าเพื่อนฝูงอยู่เสมอ; ที่ก้าวหน้าเกินยุคเกินสมัย เช่น ความคิดลํ้าหน้า ทำงานลํ้าหน้า
 24. เลี้ยงต้อย
  หมายถึง เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบโตแล้วก็ยกฐานะขึ้นเป็นสามีหรือภรรยาของผู้เลี้ยงเอง
 25. เลือกที่รักมักที่ชัง
  หมายถึง ลำเอียง
 26. เลือดขึ้นหน้า
  หมายถึง โกรธมากจนหน้าแดง, โมโห
 27. เลือดข้นกว่าน้ำ
  หมายถึง ญาติพี่น้องย่อมดีกว่าคนอื่น
 28. เลือดในอก
  หมายถึง ลูก
 29. เล็กพริกขี้หนู
  หมายถึง เล็กแต่เก่งกล้าสามารถมาก, เล็กแต่มีพิษสง
 30. เล่นกับไฟ
  หมายถึง ลองดีเสี่ยงกับสิ่งที่รู้ว่าจะเป็นอันตราย
 31. เล่นขายของ
  หมายถึง ลักษณะการกระทำที่ไม่ถูกหลักเกณฑ์ ไม่จริงไม่จังเหมือนทำเล่น ๆ (มักใช้เป็นเชิงเปรียบเทียบ) เช่น ทำขนมขายนิด ๆ หน่อย ๆ เหมือนกับเด็กเล่นขายของ.
 32. เล่นหูเล่นตา
  หมายถึง ชายตาดูฉันชู้สาว
 33. เล่นเพลงยาว
  หมายถึง ลอบมีจดหมายรักต่อกัน เช่น ไม่อยากเล่นเพลงยาวชื่อฉาวเอย. (สักวาของคุณพุ่ม), เขียนหนังสือโต้ตอบกันไปมาไม่รู้จักจบ
 34. เล่นเอาเถิดเจ้าล่อ
  หมายถึง อาการที่หลบไปมาเพื่อไม่ให้พบ เช่น ลูกหนี้เล่นเอาเถิดเจ้าล่อกับเจ้าหนี้.
 35. โลภโมโทสัน
  หมายถึง อยากได้มาก ๆ เช่น อย่างหนึ่งทุจริตคิดร้ายผัว อีกอย่างมัวโลภโมโทสัน. (ขุนช้างขุนแผน).

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สำนวนไทย หมวด ล"