สำนวนไทย หมวด ผ

สำนวนไทย หมวด ผ ตามที่เคยรู้จัก สำนวนไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรงตัว แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ ส่วนใหญ่เป็นสำนวนที่เกิดจากวัฒนธรรมและพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน

รวมสำนวนไทย หมวด ผ

สำนวนไทย หมวด ผ ตามที่เคยรู้จัก สำนวนไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ผงเข้าตาตัวเอง
  หมายถึง เมื่อปัญหาหรือความเดือดร้อนเกิดแก่ผู้อื่น ช่วยแก้ไขให้เขาได้ แต่เมื่อเกิดแก่ตน กลับแก้ไขไม่ได้.
 2. ผลพลอยได้
  หมายถึง สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากผลที่ได้ตามความมุ่งหมาย.
 3. ผักชีโรยหน้า
  หมายถึง การทำความดีหรือกระทำการใดๆเพียงเพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่างานเสร็จแล้ว เรียบร้อย สวยงาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งนั้นยังไม่สำเร็จเรียบร้อย
 4. ผักต้มขนมยำ
  หมายถึง ผสมผเสปนเปกันยุ่ง.
 5. ผัดวันประกันพรุ่ง
  หมายถึง ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า.
 6. ผิดฝาผิดตัว
  หมายถึง ไม่เข้าชุดกัน, ไม่เข้าคู่กัน, คนละพวก คนละฝ่าย
 7. ผิดพ้องหมองใจ
  หมายถึง ขุ่นเคืองใจ.
 8. ผิดสำแดง
  หมายถึง ของแสลงที่ทำให้โรคกำเริบ, สำแลง ก็ว่า, ใช้ในคำว่า ผิดสำแดง หรือ ผิดสำแลง.
 9. ผิดหูผิดตา
  หมายถึง ผิดสังเกต, ผิดแปลกไปจากเดิม.
 10. ผิดเป็นครู
  หมายถึง ผิดแล้วจำไว้จะได้ไม่ทำอีก
 11. ผินหลังให้
  หมายถึง ไม่สนใจ, ไม่แยแส, ไม่ไยดี, เลิกคบกัน.
 12. ผีซ้ำด้ำพลอย
  หมายถึง ถูกซ้ำเติมขณะที่กำลังมีเรื่องทุกข์ร้อน
 13. ผีถึงป่าช้า
  หมายถึง ต้องยอมทำด้วยความจำใจหรือไม่มีทางเลือก.
 14. ผีเข้าผีออก
  หมายถึง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย, ไม่คงที่.
 15. ผีไม่มีศาล
  หมายถึง ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง.
 16. ผู้ชายพายเรือ
  หมายถึง ผู้ชายทั่วไป เช่น ผู้ชายพายเรืออยู่เต็มไป. (ขุนช้างขุนแผน), ผู้ชายรายเรือ ก็ว่า เช่น ดิฉันเป็นผู้หญิงสาว ไม่เหมือนผู้ชายรายเรือ. (มิตรสภา).
 17. ผู้ดีแปดสาแหรก
  หมายถึง ผู้ดีที่สืบทอดกันลงมาตั้งแต่ต้นวงศ์สกุลคือบิดามารดาของปู่และย่า ๔ บิดามารดาของตาและยาย ๔ รวมเป็น ๘; โดยปริยายหมายถึงคนที่ทำกรีดกรายเอาอย่างผู้ดี
 18. ผู้หญิงยิงเรือ
  หมายถึง ผู้หญิงทั่วไป เช่น ของพม่าเป็นเรื่องของพระอินทร์ ดูสนิทกว่าที่จะให้ผู้หญิงยิงเรือ, ผู้หญิงริงเรือ ก็ว่า เช่น เห็นผู้หญิงริงเรือที่เนื้อเหลือง. (อภัย).
 19. ผ่อนหนักเป็นเบา
  หมายถึง ลดความรุนแรงลง, ลดหย่อนลง.
 20. ผ้าขี้ริ้วห่อทอง
  หมายถึง ผู้ที่มีฐานะร่ำรวย แต่ทำตัวสมถะหรือแต่งตัวซ่อมซ่อ
 21. ผ้าเหลืองร้อน
  หมายถึง อยากสึก (ใช้แก่พระภิกษุสามเณร)
 22. แผลเก่า
  หมายถึง ความเจ็บชํ้าที่ฝังใจอยู่ไม่รู้ลืม.
 23. แผ่นดินกลบหน้า
  หมายถึง ตาย.
 24. แผ่นดินเท่าใบพุทรา
  หมายถึง ไม่มีแผ่นดินอยู่
 25. แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา
  หมายถึง สิ่งที่ต้องการมักมีอยู่เสมอ
 26. แผ่สองสลึง
  หมายถึง อาการที่นอนหงายมือตีนเหยียดออกไปเต็มที่

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สำนวนไทย หมวด ผ"