สำนวนไทย

สำนวนไทย หมวด พ

สำนวนไทย หมวด พ ตามที่เคยรู้จัก สำนวนไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรงตัว แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ ส่วนใหญ่เป็นสำนวนที่เกิดจากวัฒนธรรมและพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน

รวมสำนวนไทย หมวด พ

สำนวนไทย หมวด พ ตามที่เคยรู้จัก สำนวนไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. พกนุ่น
  หมายถึง ใจเบา, ใช้เข้าคู่กับคำ พกหิน ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น
 2. พกหิน
  หมายถึง ใจหนักแน่น, ใช้เข้าคู่กับคำ พกนุ่น ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น
 3. พกหินดีกว่าพกนุ่น
  หมายถึง ทำจิตให้ให้เข็มแข็งหนักแน่น ดีกว่าหูเบาเชื่อคำคนอื่นโดยไม่ตรึกตรองก่อน
 4. พระยาเทครัว
  หมายถึง ชายที่ได้หญิงเป็นภรรยาทั้งแม่ทั้งลูกหรือทั้งพี่ทั้งน้อง
 5. พระอิฐพระปูน
  หมายถึง นิ่งเฉย, วางเฉย ไม่เดือดร้อน, ไม่รู้สึกยินดียินร้าย
 6. พระเตมีย์ใบ้
  หมายถึง นิ่งเฉย วางเฉย
 7. พริกกะเกลือ
  หมายถึง กับข้าวชนิดหนึ่งเอามะพร้าวตำจนมีนํ้ามันออกมา ใส่เกลือกับนํ้าตาล มีรสหวานเค็ม, เครื่องจิ้มผลไม้เปรี้ยวเป็นต้น ทำด้วยพริก เกลือ และน้ำตาล
 8. พร้อมหน้าพร้อมตา
  หมายถึง รวมอยู่เป็นจำนวนมากอย่างพร้อมเพรียงกัน (ใช้แก่คนที่มีความเกี่ยวข้องกัน) เช่น มากันพร้อมหน้า มากันพร้อมหน้าพร้อมตา
 9. พร้าขัดหลังเล่มเดียว
  หมายถึง คนดีถ้าขยันก็ตั้งตัวได้
 10. พลอยฟ้าพลอยฝน
  หมายถึง ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็ร่วมรับเคราะห์ไปกับเขาด้วย
 11. พลัดที่นาคาที่อยู่
  หมายถึง พลัดพรากจากถิ่นฐานเดิม, ระหกระเหิน
 12. พลิกกระเป๋า
  หมายถึง เสียจนหมดตัวเพราะผิดจากที่คาดหมายไว้ (ใช้แก่การพนัน)
 13. พลิกแผ่นดิน
  หมายถึง เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบหรือวิธีการปกครองแผ่นดิน. ว. อาการที่ตามหาเท่าไร ๆ ก็ไม่พบ เช่น หาจนพลิกแผ่นดิน
 14. พอฟัดพอเหวี่ยง
  หมายถึง พอสู้กันได้
 15. พอลืมตาอ้าปาก
  หมายถึง พอมีพอกิน
 16. พอแรง
  หมายถึง เต็มแรง, มาก, เช่น ถูกด่าเสียพอแรง ว่าเสียพอแรง
 17. พะเนินเทินทึก
  หมายถึง มากมายก่ายกอง
 18. พับฐาน
  หมายถึง เลิกล้ม, ทำลายลงหมด; แพ้อย่างราบคาบ
 19. พิมเสนแลกเกลือ
  หมายถึง ลดตัวลงไปทำสิ่งที่ต่ำกว่า ไม่คู่ควร
 20. พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ
  หมายถึง อาศัยผู้อื่นทำงานให้มักไม่สะดวกเหมือนทำด้วยตนเอง
 21. พูดเป็นต่อยหอย
  หมายถึง พูดฉอด ๆ ไม่หยุดปาก
 22. พูดเป็นนัย
  หมายถึง พูดอ้อม ๆ โดยไม่บอกเรื่องราวตรง ๆ
 23. พ่อพวงมาลัย
  หมายถึง ชายที่ปล่อยชีวิตตามสบาย ไม่ยอมตั้งตัวหรือทำการงานเป็นหลักฐาน
 24. พ่อลิ้นทอง
  หมายถึง คนที่พูดดี พูดเก่ง หรือพูดคล่องน่าฟัง
 25. พ่อหม้ายทรงเครื่อง
  หมายถึง พ่อหม้ายมั่งมีเงินทอง
 26. พ่อแจ้แม่อู
  หมายถึง พันทาง ต่างพันธุ์กัน
 27. เพชรตัดเพชร
  หมายถึง คนเก่งต่อเก่งมาสู้กัน
 28. เพชรร้าว
  หมายถึง ที่ไม่บริสุทธิ์, ที่มีตำหนิ
 29. แพะรับบาป
  หมายถึง คนที่ต้องรับผิดในสิ่งที่ตนไม่ได้กระทำ
 30. แพแตก
  หมายถึง ลักษณะที่ครอบครัวเป็นต้นแตกกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปเพราะหัวหน้าครอบครัวหรือผู้เป็นหลักเป็นประธานประสบความวิบัติหรือเสียชีวิต.

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สำนวนไทย หมวด พ"