สำนวนไทย หมวด น

สำนวนไทย หมวด น ตามที่เคยรู้จัก สำนวนไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรงตัว แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ ส่วนใหญ่เป็นสำนวนที่เกิดจากวัฒนธรรมและพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน

รวมสำนวนไทย หมวด น

สำนวนไทย หมวด น ตามที่เคยรู้จัก สำนวนไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ
  หมายถึง อาการที่สำเร็จอย่างรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง
 2. นกกระปูด
  หมายถึง คนที่ชอบเปิดเผยความลับ
 3. นกต่อ
  หมายถึง คนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี).
 4. นกรู้
  หมายถึง ผู้ที่มีไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์หรือภัยที่จะมาถึงตน.
 5. นกสองหัว
  หมายถึง คนที่ทำตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตน
 6. นอกคอก
  หมายถึง ประพฤติไม่ตรงตามแบบตามธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ.
 7. นอกสังเวียน
  หมายถึง นอกวงการ, นอกเวที, เช่น เขาก็ดีแต่เก่งนอกสังเวียน.
 8. นอนหลับทับสิทธิ์
  หมายถึง ไม่ใช้สิทธิ์ที่ตนมีอยู่เมื่อถึงคราวจะใช้, ทับสิทธิ์ ก็ว่า.
 9. นับสิบไม่ถ้วน
  หมายถึง หลง เลอะเลือน
 10. นั่งทับอุจจาระ
  หมายถึง ตัวเองทำผิด แต่ปกปิดไว้
 11. นั่งในหัวใจ
  หมายถึง รู้ใจ, ทำถูกต้องตรงตามที่ผู้อื่นคิดไว้.
 12. นายว่าขี้ข้าพลอย
  หมายถึง พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย.
 13. นิยมนิยาย
  หมายถึง ความแน่นอน, ใช้ในความปฏิเสธว่า เอานิยมนิยายไม่ได้ หมายความว่า หาความแน่นอนจริงจังอะไรไม่ได้.
 14. นิ่งเป็นสิงโตหิน
  หมายถึง นิ่งเฉยไม่มีท่าทีใด ๆ
 15. น้ำขึ้นให้รีบตัก
  หมายถึง เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อโอกาสมาถึงก็จงรีบคว้าหรือรีบทำ
 16. น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก
  หมายถึง แม้จะไม่พอใจก็ยังแสดงสีหน้ายิ้มแย้ม
 17. น้ำค้างกลางหาว
  หมายถึง บริสุทธิ์มาก ไม่แปดเปื้อนเจือปนใด ๆ
 18. น้ำซึมบ่อทราย
  หมายถึง หาได้มาเรื่อย ๆ.
 19. น้ำซึมบ่อทราย
  หมายถึง หาได้มาเรื่อย ๆ
 20. น้ำตาตกใน
  หมายถึง เศร้าโศกเสียใจอย่างมาก แต่ไม่แสดงให้ปรากฏ.
 21. น้ำตาเป็นเผาเต่า
  หมายถึง ร้องไห้น้ำตาไหลพราก
 22. น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง
  หมายถึง พูดมากได้สาระน้อย
 23. น้ำท่วมปาก
  หมายถึง การรู้อะไรแล้วพูดไม่ได้ พูดไม่ออกไม่สามารถพูดออกมาได้ เพราะมีความจำเป็นบางอย่างหรือเพราะเกรงจะมีภัยมาถึงตนเองแก่ตนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
 24. น้ำน้อยแพ้ไฟ
  หมายถึง ฝ่ายข้างน้อยย่อมแพ้ฝ่ายข้างมาก.
 25. น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา
  หมายถึง มีน้ำใจตอบแทนกัน
 26. น้ำผึ้งหยดเดียว
  หมายถึง เหตุที่เกิดเพียงเล็กน้อย
 27. น้ำผึ้งเดือนห้า
  หมายถึง คนที่มีเสียงหวานไพเราะ
 28. น้ำลอดใต้ทราย
  หมายถึง ทำอย่างลี้ลับ ไม่มีใครเห็น เช่น สายลับ จารชน
 29. น้ำสั่งฟ้าปลาสั่งฝน
  หมายถึง สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย
 30. น้ำไหลไฟดับ
  หมายถึง เร็วและคล่อง (ใช้แก่กริยาพูด).
 31. เนื้อไหนร้าย ให้ตัดทิ้งเสีย
  หมายถึง สั่งสอนแล้วไม่ทำตัวให้ดีขึ้น ก็ปล่อยไปตามเรื่องราว

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สำนวนไทย หมวด น"