ค้นเจอ 9 รายการ

ดักลอบต้องหมั่นกู้ เจ้าชู้ต้องหมั่นเกี้ยว

หมายถึงรู้จักเอาใจใส่ ขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่ทำ แล้วความสำเร็จจะตามมา

หนักเอาเบาสู้

หมายถึงขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงาน

ตัวเป็นเกลียว

หมายถึงอาการที่ขยันขันแข็ง มุ่งมั้นทำงานอย่างหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน

ตีนถีบปากกัด

หมายถึงมานะพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อปากท้อง โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก ใช้ความพยายามในการต่อสู้ดำเนินชีวิต; ปากกัดตีนถีบ ก็ว่า

พร้าขัดหลังเล่มเดียว

หมายถึงคนดีถ้าขยันก็ตั้งตัวได้

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

หมายถึงเพียรพยายามสุดความสามารถจนสำเร็จ

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

หมายถึงเพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผล

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

หมายถึงเพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผล

เข็นครกขึ้นภูเขา

หมายถึงทำงานที่ยากลำบากต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนมาก

 สำนวนไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ