สำนวนไทย

สำนวนไทย

ไส้เป็นหนอน

หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ

หมายเหตุ เกลือเป็นหนอน ก็ว่า

พจนานุกรมไทย ไส้เป็นหนอน หมายถึง:

  1. (สํา) น. ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ, เกลือเป็นหนอน ก็ว่า.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ไส้เป็นหนอน หมายถึง?, หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ หมายเหตุ เกลือเป็นหนอน ก็ว่า
  • สำนวนไทย: ไส้เป็นหนอน หมายถึง?, หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ หมายเหตุ เกลือเป็นหนอน ก็ว่า คำนาม คน อวัยวะ ไส้ ครอบครัว ญาติ
  • สำนวนไทย: ไส้เป็นหนอน หมายถึง?, หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ หมายเหตุ เกลือเป็นหนอน ก็ว่า ครอบครัว ญาติ คำนาม คน อวัยวะ ไส้

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

สิ้นไส้สิ้นพุง หนอนบ่อนไส้ หนอนหนังสือ หมดไส้หมดพุง เกลือเป็นหนอน ไกลปืนเที่ยง ไก่อ่อน ไก่ได้พลอย ได้หน้าลืมหลัง ไปวัดไปวาได้ ไฟไหม้ฟาง ไม่ได้สิบ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไส้เป็นหนอน"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"