สำนวนไทย

ไม้งามกระรอกเจาะ

หมายถึง หญิงสวยที่ไม่บริสุทธิ์

พจนานุกรมไทย ไม้งามกระรอกเจาะ หมายถึง:

  1. (สํา) น. หญิงสวยที่ไม่บริสุทธิ์.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ไม้งามกระรอกเจาะ หมายถึง?, หมายถึง หญิงสวยที่ไม่บริสุทธิ์ คำนาม หญิง

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

คนละไม้คนละมือ ชี้โพรงให้กระรอก ร่มไม้ชายคา เป็นน้ำเป็นนวล แตงร่มใบ ไกลปืนเที่ยง ไก่ได้พลอย ไม้ซีกงัดไม้ซุง ไม้นอกกอ ไม้ป่าเดียวกัน ไม้หลักปักเลน ไม้ใกล้ฝั่ง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไม้งามกระรอกเจาะ"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"