สำนวนไทย

ไม่เต็มบาท

หมายถึง บ้า ๆ บอ ๆ สติไม่สมบูรณ์, มีจิตใจใกล้ไปทางบ้า ๆ บอ ๆ

หมายเหตุ สองสลึงเฟื้อง หรือ สามสลึงเฟื้อง ก็ว่า

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ไม่เต็มบาท หมายถึง?, หมายถึง บ้า ๆ บอ ๆ สติไม่สมบูรณ์, มีจิตใจใกล้ไปทางบ้า ๆ บอ ๆ หมายเหตุ สองสลึงเฟื้อง หรือ สามสลึงเฟื้อง ก็ว่า

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

สองสลึงเฟื้อง สามสลึงเฟื้อง ไกลปืนเที่ยง ไก่อ่อน ไก่ได้พลอย ได้หน้าลืมหลัง ไปวัดไปวาได้ ไฟไหม้ฟาง ไม่เต็มหุน ไม่ได้สิบ ไม้ป่าเดียวกัน ไวไฟ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไม่เต็มบาท"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"