สำนวนไทย

ไฟไหม้ฟาง

หมายถึง อารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างวู่วาม สักพักก็หาย

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ไฟไหม้ฟาง หมายถึง?, หมายถึง อารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างวู่วาม สักพักก็หาย

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กระดังงาลนไฟ กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ ถ่านไฟเก่า น้ำน้อยแพ้ไฟ บ้าหอบฟาง วางเพลิง เล่นกับไฟ ใส่ไฟ ไกลปืนเที่ยง ไก่อ่อน ไก่ได้พลอย ไฟสุมขอน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไฟไหม้ฟาง"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"