สำนวนไทย

ไข่ในหิน

หมายถึง ของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมและหวงอย่างยิ่ง ไม่ยอมให้ไครมาทำอันตรายเด็ดขาดหรือเข้ามาเกี่ยวข้องได้โดยง่าย

หมายถึง ของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมอย่างยิ่ง

พจนานุกรมไทย ไข่ในหิน หมายถึง:

  1. (สํา) น. ของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมอย่างยิ่ง.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ไข่ในหิน หมายถึง?, หมายถึง ของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมและหวงอย่างยิ่ง ไม่ยอมให้ไครมาทำอันตรายเด็ดขาดหรือเข้ามาเกี่ยวข้องได้โดยง่าย
  • สำนวนไทย: ไข่ในหิน หมายถึง?, หมายถึง ของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมอย่างยิ่ง

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

งูจงอางหวงไข่ นิ่งเป็นสิงโตหิน พกนุ่น พกหิน พกหินดีกว่าพกนุ่น เต่าใหญ่ไข่กลบ ไกลปืนเที่ยง ไก่อ่อน ไก่ได้พลอย ได้หน้าลืมหลัง ไปวัดไปวาได้ ไฟไหม้ฟาง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไข่ในหิน"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"