สำนวนไทย

ไก่อ่อน

หมายถึง ผู้มีประสบการณ์น้อยยังไม่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคน

หมายถึง อ่อนหัด, ยังไม่ชำนาญ

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ไก่อ่อน หมายถึง?, หมายถึง ผู้มีประสบการณ์น้อยยังไม่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคน คำนาม คน สัตว์ ไก่
  • สำนวนไทย: ไก่อ่อน หมายถึง?, หมายถึง อ่อนหัด, ยังไม่ชำนาญ สัตว์ ไก่

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

งงเป็นไก่ตาแตก วัวแก่กินหญ้าอ่อน หมาหยอกไก่ หมูไปไก่มา เชือดไก่ให้ลิงดู เป็ดขันประชันไก่ ไกลปืนเที่ยง ไก่รองบ่อน ไก่หลง ไก่แก่แม่ปลาช่อน ไก่ได้พลอย ไม่ใช่ขี้ไก่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไก่อ่อน"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"