สำนวนไทย

ใช้แมวเฝ้าปลาย่าง

หมายถึง ฝากของไว้กับผู้ที่อยากได้ ของนั้นย่อมสูญหาย

หมายถึง คนที่ทำผิดพลาดโดยการฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้กับผู้ที่ต้องการของสิ่งนั้นอยู่แล้ว ทำให้ต้องสูญเสียของสิ่งนั้นไปโดยไม่รู้ตัว

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ใช้แมวเฝ้าปลาย่าง หมายถึง?, หมายถึง ฝากของไว้กับผู้ที่อยากได้ ของนั้นย่อมสูญหาย สัตว์ แมว, ปลา
  • สำนวนไทย: ใช้แมวเฝ้าปลาย่าง หมายถึง?, หมายถึง คนที่ทำผิดพลาดโดยการฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้กับผู้ที่ต้องการของสิ่งนั้นอยู่แล้ว ทำให้ต้องสูญเสียของสิ่งนั้นไปโดยไม่รู้ตัว อวัยวะ ตัว คำนาม คน สัตว์ แมว, ปลา หมวด สัตว์

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

งู ๆ ปลา ๆ จับปลาสองมือ ซื่อเหมือนแมวนอนหวด ที่เท่าแมวดิ้นตาย ปลากระดี่ได้น้ำ ปลาติดร่างแห ปล่อยนกปล่อยปลา ปิดประตูตีแมว ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง มีอายุ ยื่นหมูยื่นแมว ใต้ดิน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ใช้แมวเฝ้าปลาย่าง"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"