สำนวนไทย

โง่เง้าเต่าตุ่น

หมายถึง คนที่โง่มาก ๆ

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: โง่เง้าเต่าตุ่น หมายถึง?, หมายถึง คนที่โง่มาก ๆ คำนาม คน

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

น้ำตาเป็นเผาเต่า ปล่อยไก่ ปัญญาแค่หางอึ่ง เต่าใหญ่ไข่กลบ โคมลอย โคแก่กินหญ้าอ่อน โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก โง่แกมหยิ่ง โดดร่ม โลภโมโทสัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โง่เง้าเต่าตุ่น"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"