สำนวนไทย

เล่นกับไฟ

หมายถึง ลองดีเสี่ยงกับสิ่งที่รู้ว่าจะเป็นอันตราย

หมายถึง ลองดีเข้าไปเสี่ยงกับสิ่งที่รู้ว่าเป็นอันตราย

พจนานุกรมไทย เล่นกับไฟ หมายถึง:

  1. (สำ) ก. ลองดีเสี่ยงกับสิ่งที่รู้ว่าจะเป็นอันตราย.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: เล่นกับไฟ หมายถึง?, หมายถึง ลองดีเสี่ยงกับสิ่งที่รู้ว่าจะเป็นอันตราย
  • สำนวนไทย: เล่นกับไฟ หมายถึง?, หมายถึง ลองดีเข้าไปเสี่ยงกับสิ่งที่รู้ว่าเป็นอันตราย ธรรมชาติ ไฟ

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กระดังงาลนไฟ กินบ่อนนอนบ่อน ถ่านไฟเก่า น้ำน้อยแพ้ไฟ ยักท่า หยิกแกมหยอก เกเรเกตุง เล่นเพลงยาว เล่นเอาเถิดเจ้าล่อ ใส่ไฟ ไฟสุมขอน ไฟไหม้ฟาง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เล่นกับไฟ"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"