สำนวนไทย

เลือกที่รักมักที่ชัง

หมายถึง ลําเอียง

หมายถึง ลำเอียง, ไม่เป็นกลาง, เลือกปฏิบัติ

พจนานุกรมไทย เลือกที่รักมักที่ชัง หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ลําเอียง.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: เลือกที่รักมักที่ชัง หมายถึง?, หมายถึง ลําเอียง
  • สำนวนไทย: เลือกที่รักมักที่ชัง หมายถึง?, หมายถึง ลำเอียง, ไม่เป็นกลาง, เลือกปฏิบัติ คำกริยา รัก

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กบเลือกนาย กระเทือนซาง กล้านักมักบิ่น กินเส้น ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด ตาไม่มีแวว ผีถึงป่าช้า รักนักมักหน่าย เกเรเกตุง เจ้าชู้ประตูดิน แก้วลืมคอน แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เลือกที่รักมักที่ชัง"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"