สำนวนไทย

เป็นหูเป็นตา

หมายถึง ช่วยสดับตรับฟังและดูแลรักษาแทน

พจนานุกรมไทย เป็นหูเป็นตา หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ช่วยสดับตรับฟังและดูแลรักษาแทน.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: เป็นหูเป็นตา หมายถึง?, หมายถึง ช่วยสดับตรับฟังและดูแลรักษาแทน

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กินน้ำตา กินน้ำตาต่างข้าว ตบตา ตาร้อน ตาเป็นมัน ตาเป็นสับปะรด ตาเล็ก ตาน้อย ตาไม่มีแวว ลิ้นตวัดถึงหู สู้ยิบตา เกเรเกตุง ได้หน้าได้ตา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เป็นหูเป็นตา"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"