สำนวนไทย

เป็นหน้าดั้ง

หมายถึง คอยออกหน้าป้องกัน

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: เป็นหน้าดั้ง หมายถึง?, หมายถึง คอยออกหน้าป้องกัน อวัยวะ หน้า

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กระชังหน้าใหญ่ ดินไม่กลบหน้า ตลาดหน้าคุก ตีหลายหน้า ราบเป็นหน้ากลอง ศึกหน้านาง สองหน้า หน้าฉาก หน้าโลหิต เกเรเกตุง เลือดขึ้นหน้า แบกหน้า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เป็นหน้าดั้ง"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"