สำนวนไทย

เชื้อไม่ทิ้งแถว

หมายถึง เป็นไปตามเผ่าพันธุ์

หมายถึง เป็นไปตามเผ่าพันธุ์, เหมือนบรรพบุรุษ

พจนานุกรมไทย เชื้อไม่ทิ้งแถว หมายถึง:

  1. (สํา) ว. เป็นไปตามเผ่าพันธุ์.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: เชื้อไม่ทิ้งแถว หมายถึง?, หมายถึง เป็นไปตามเผ่าพันธุ์
  • สำนวนไทย: เชื้อไม่ทิ้งแถว หมายถึง?, หมายถึง เป็นไปตามเผ่าพันธุ์, เหมือนบรรพบุรุษ

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กระโถนท้องพระโรง กินล้างกินผลาญ ชาติเสือไม่ทิ้งลาย ปลายแถว หางแถว เกลือเป็นหนอน เกเรเกตุง เข้าพกเข้าห่อ เคียงบ่าเคียงไหล่ เงาตามตัว เด็ดดอกฟ้า เนื้อไหนร้าย ให้ตัดทิ้งเสีย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เชื้อไม่ทิ้งแถว"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"