สำนวนไทย

เจ้าชู้ประตูดิน

หมายถึง ผู้ชายที่เที่ยวจีบผู้หญิงไม่เลือกหน้า

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: เจ้าชู้ประตูดิน หมายถึง?, หมายถึง ผู้ชายที่เที่ยวจีบผู้หญิงไม่เลือกหน้า คำนาม ชาย, หญิง อวัยวะ หน้า ธรรมชาติ ดิน

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กำปั้นทุบดิน ชั่วนาตาปี ดินพอกหางหมู ดินไม่กลบหน้า ปิดประตูตีแมว หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง เกลือเป็นหนอน เกเรเกตุง เข้าพกเข้าห่อ เคียงบ่าเคียงไหล่ เฒ่าหัวงู ใต้ดิน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เจ้าชู้ประตูดิน"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"