สำนวนไทย

เก็บดอกไม้ร่วมต้น

หมายถึง เคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน จึงทำให้ได้มาเกื้อกูลอยู่ร่วมกันอีกในปัจจุบัน

หมายถึง เคยทำบุญกุศลร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน จึงมาอยู่ร่วมกันในชาตินี้

พจนานุกรมไทย เก็บดอกไม้ร่วมต้น หมายถึง:

  1. (สำ) ก. เคยทำบุญกุศลร่วมกันมาแต่ชาติก่อน จึงมาอยู่ร่วมกันในชาตินี้, เด็ดดอกไม้ร่วมต้น ก็ว่า.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: เก็บดอกไม้ร่วมต้น หมายถึง?, หมายถึง เคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน จึงทำให้ได้มาเกื้อกูลอยู่ร่วมกันอีกในปัจจุบัน ธรรมชาติ ไม้
  • สำนวนไทย: เก็บดอกไม้ร่วมต้น หมายถึง?, หมายถึง เคยทำบุญกุศลร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน จึงมาอยู่ร่วมกันในชาตินี้ ธรรมชาติ ไม้

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

ดอกไม้ริมทาง ต้นคดปลายตรง ต้นร้าย ปลายดี ถอนขนห่าน ผู้ดีแปดสาแหรก วัวพันหลัก เกเรเกตุง เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน เก็บเล็กผสมน้อย เข้าพกเข้าห่อ เฒ่ามะละกอ เด็ดดอกไม้ร่วมต้น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เก็บดอกไม้ร่วมต้น"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"