สำนวนไทย

เกลือเป็นหนอน

หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ

หมายเหตุ ไส้เป็นหนอน ก็ว่า

หมายถึง ญาติมิตรสามาภรรยาบุตรธิดาเพื่อนร่วมงานหรือคนในบ้านคิดคดทรยศ

พจนานุกรมไทย เกลือเป็นหนอน หมายถึง:

  1. (สํา) น. ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ, ไส้เป็นหนอน ก็ว่า.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: เกลือเป็นหนอน หมายถึง?, หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ หมายเหตุ ไส้เป็นหนอน ก็ว่า คำนาม คน อาหาร เกลือ ครอบครัว ญาติ
  • สำนวนไทย: เกลือเป็นหนอน หมายถึง?, หมายถึง ญาติมิตรสามาภรรยาบุตรธิดาเพื่อนร่วมงานหรือคนในบ้านคิดคดทรยศ คำนาม คน อาหาร เกลือ ครอบครัว ญาติ
  • สำนวนไทย: เกลือเป็นหนอน หมายถึง?, หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ หมายเหตุ ไส้เป็นหนอน ก็ว่า ครอบครัว ญาติ คำนาม คน อาหาร เกลือ

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กัดก้อนเกลือกิน กินเกลือกินกะปิ พริกกะเกลือ พิมเสนแลกเกลือ หนอนบ่อนไส้ หนอนหนังสือ เกลือจิ้มเกลือ เกเรเกตุง เข้าพกเข้าห่อ เค็มเป็นเกลือ แกงจืดรู้คุณเกลือ ไส้เป็นหนอน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เกลือเป็นหนอน"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"