สำนวนไทย

หมาหยอกไก่

หมายถึง เรียกอาการที่ชายหยอกล้อหญิงในทำนองชู้สาวเป็นทีเล่นทีจริง

หมายถึง ใช้เรียกอาการที่ผู้ชายหยอกล้อเกี้ยวผู้หญิงแบบทีเล่นทีจริง

พจนานุกรมไทย หมาหยอกไก่ หมายถึง:

  1. (สํา) น. เรียกอาการที่ชายหยอกล้อหญิงในทำนองชู้สาวเป็นทีเล่นทีจริง.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: หมาหยอกไก่ หมายถึง?, หมายถึง เรียกอาการที่ชายหยอกล้อหญิงในทำนองชู้สาวเป็นทีเล่นทีจริง คำนาม ชาย, หญิง
  • สำนวนไทย: หมาหยอกไก่ หมายถึง?, หมายถึง ใช้เรียกอาการที่ผู้ชายหยอกล้อเกี้ยวผู้หญิงแบบทีเล่นทีจริง คำนาม ชาย, หญิง สัตว์ หมา, ไก่

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

หนอนหนังสือ หมาจนตรอก หมาบ้าพาลกระแชง หมาหวงราง หมาหัวเน่า หมาหางด้วน หมูไปไก่มา ไก่รองบ่อน ไก่หลง ไก่อ่อน ไก่ได้พลอย ไม่ใช่ขี้ไก่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "หมาหยอกไก่"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"