สำนวนไทย

หนังหน้าไฟ

หมายถึง ผู้ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น เช่น ลูกทำความผิดมา พ่อแม่ก็ต้องเป็นหนังหน้าไฟ

หมายถึง ผู้ที่คอยรับหน้า รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น

หมายถึง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรืออันตรายก่อนผู้อื่นซึ่งเป็นต้นเรื่อง

พจนานุกรมไทย หนังหน้าไฟ หมายถึง:

  1. (สํา) น. ผู้ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น เช่น ลูกทำความผิดมา พ่อแม่ก็ต้องเป็นหนังหน้าไฟ.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: หนังหน้าไฟ หมายถึง?, หมายถึง ผู้ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น เช่น ลูกทำความผิดมา พ่อแม่ก็ต้องเป็นหนังหน้าไฟ ครอบครัว ลูก
  • สำนวนไทย: หนังหน้าไฟ หมายถึง?, หมายถึง ผู้ที่คอยรับหน้า รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น อวัยวะ หน้า ธรรมชาติ ไฟ
  • สำนวนไทย: หนังหน้าไฟ หมายถึง?, หมายถึง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรืออันตรายก่อนผู้อื่นซึ่งเป็นต้นเรื่อง อวัยวะ หน้า ธรรมชาติ ไฟ

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

คาหนังคาเขา หนอนหนังสือ หนักแผ่นดิน หนูติดจั่น หมองูตายเพราะงู หมอนกระแต หมูไปไก่มา หยิกแกมหยอก หวังน้ำบ่อหน้า หัวกระไดไม่แห้ง หายเข้ากลีบเมฆ หาเช้ากินค่ำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "หนังหน้าไฟ"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"