สำนวนไทย

สำนวนไทย

สิ้นไส้สิ้นพุง

หมายถึง อาการที่เปิดเผยทั้งหมดไม่มีปิดบังอำพราง

หมายเหตุ ความหมายเดียวกับ หมดไส้หมดพุง

พจนานุกรมไทย สิ้นไส้สิ้นพุง หมายถึง:

  1. ว. อาการที่เปิดเผยโดยมิได้ปิดบังอำพราง เช่น ผู้ร้ายสารภาพจนสิ้นไส้สิ้นพุง; หมดความรู้; ที่ออกมาจนหมดท้อง เช่น เขาเมารถ อาเจียนเสียสิ้นไส้สิ้นพุง, หมดไส้หมดพุง ก็ว่า.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: สิ้นไส้สิ้นพุง หมายถึง?, หมายถึง อาการที่เปิดเผยทั้งหมดไม่มีปิดบังอำพราง หมายเหตุ ความหมายเดียวกับ หมดไส้หมดพุง

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

ควันหลง ต่อความยาว สาวความยืด ต่อปาก ต่อคำ ท้องยุ้งพุงกระสอบ ปล่อยนกปล่อยปลา ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม สดๆ ร้อนๆ หนอนบ่อนไส้ หมดไส้หมดพุง เป็นวรรคเป็นเวร โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก ไส้เป็นหนอน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สิ้นไส้สิ้นพุง"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"