สำนวนไทย

สิบคนเกื้อไม่เท่าเนื้อไข

หมายถึง หลายสิบคนช่วยเหลือมีบุญคุณ ก็ไม่เท่าญาติพี่น้อง เปรียบเหมือนเลือดข้นกว่าน้ำ

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: สิบคนเกื้อไม่เท่าเนื้อไข หมายถึง?, หมายถึง หลายสิบคนช่วยเหลือมีบุญคุณ ก็ไม่เท่าญาติพี่น้อง เปรียบเหมือนเลือดข้นกว่าน้ำ คำนาม คน อวัยวะ เนื้อ

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

ก่อร่างสร้างตัว จรกาหน้าหนู ชาติเสือจับเนื้อกินเอง ตีนเท่าฝาหอย นับสิบไม่ถ้วน บอกเล่าเก้าสิบ ลางเนื้อชอบลางยา สดๆ ร้อนๆ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น แผ่นดินเท่าใบพุทรา ใจหายใจคว่ำ ได้น้ำได้เนื้อ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สิบคนเกื้อไม่เท่าเนื้อไข"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"