สำนวนไทย

ลิ้นตวัดถึงหู

หมายถึง ที่พูดจาตลบตะแลงเชื่อไม่ได้.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ลิ้นตวัดถึงหู หมายถึง?, หมายถึง ที่พูดจาตลบตะแลงเชื่อไม่ได้.

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

ตาเป็นสับปะรด ลงเรือลำเดียวกัน ลดราวาศอก ลม ๆ แล้ง ๆ ลอยลม ล้มทั้งยืน ล้วงคองูเห่า ล้วงตับ ล้ำหน้า หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง เข้าหูซ้ายทะลุหูขาว เป็นหูเป็นตา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ลิ้นตวัดถึงหู"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"