สำนวนไทย

รีดเลือดกับปู

หมายถึง การบังคับขู่เข็ญเพื่อเอาผลประโยชน์กับผู้ที่ไม่มีความสามารถที่จะให้สิ่งที่ต้องการได้ เช่น การรีดไถเงินจากคนที่มีความยากจน

หมายถึง บังคับเอากับผู้ยากจนที่ไม่มีจะให้

พจนานุกรมไทย รีดเลือดกับปู หมายถึง:

  1. (สำ) ก. เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีจะให้, หาเลือดกับปู หรือ เอาเลือดกับปู ก็ว่า.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: รีดเลือดกับปู หมายถึง?, หมายถึง การบังคับขู่เข็ญเพื่อเอาผลประโยชน์กับผู้ที่ไม่มีความสามารถที่จะให้สิ่งที่ต้องการได้ เช่น การรีดไถเงินจากคนที่มีความยากจน คำนาม คน
  • สำนวนไทย: รีดเลือดกับปู หมายถึง?, หมายถึง บังคับเอากับผู้ยากจนที่ไม่มีจะให้

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

จับปูใส่กระด้ง ถอนขนห่าน รอดปากเหยี่ยวปากกา รู้เช่นเห็นชาติ รู้เห็นเป็นใจ ร่มไม้ชายคา ร้อนผ้าเหลือง ลงแดง สิบคนเกื้อไม่เท่าเนื้อไข เลือดขึ้นหน้า เลือดข้นกว่าน้ำ เลือดในอก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "รีดเลือดกับปู"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"