สำนวนไทย

สำนวนไทย

ผักชีโรยหน้า

หมายถึง การทำความดีหรือกระทำการใดๆเพียงเพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่างานเสร็จแล้ว เรียบร้อย สวยงาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งนั้นยังไม่สำเร็จเรียบร้อย

หมายถึง การทำความดีเพียงผิวเผิน

หมายถึง ทำความดีเพียงผิวเผิน

พจนานุกรมไทย ผักชีโรยหน้า หมายถึง:

  1. (สํา) น. การทําความดีเพียงผิวเผิน.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ผักชีโรยหน้า หมายถึง?, หมายถึง การทำความดีหรือกระทำการใดๆเพียงเพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่างานเสร็จแล้ว เรียบร้อย สวยงาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งนั้นยังไม่สำเร็จเรียบร้อย
  • สำนวนไทย: ผักชีโรยหน้า หมายถึง?, หมายถึง การทำความดีเพียงผิวเผิน อาหาร ผัก อวัยวะ หน้า
  • สำนวนไทย: ผักชีโรยหน้า หมายถึง?, หมายถึง ทำความดีเพียงผิวเผิน

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

ผงเข้าตาตัวเอง ผักต้มขนมยำ ผิดฝาผิดตัว ผิดพ้องหมองใจ ผิดสำแดง ผิดหูผิดตา ผิดเป็นครู ผีเข้าผีออก ผีไม่มีศาล ผู้ชายพายเรือ ผู้หญิงยิงเรือ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผักชีโรยหน้า"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"