สำนวนไทย

สำนวนไทย

ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม

หมายถึง ยังเป็นเหมือนเด็กไม่มีความคิด เป็นการว่ากล่าวตำหนิคนที่ชอบอวดดี คิดว่าตนเองเก่งกว่าผู้อื่น

พจนานุกรมไทย ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม หมายถึง:

  1. (สํา) ว. ยังเป็นเด็ก.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม หมายถึง?, หมายถึง ยังเป็นเหมือนเด็กไม่มีความคิด เป็นการว่ากล่าวตำหนิคนที่ชอบอวดดี คิดว่าตนเองเก่งกว่าผู้อื่น คำนาม คน

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

ฆ้องปากแตก ตกปากตกคำ ต่อปาก ต่อคำ น้ำท่วมปาก ปลอกคอ ปอกกล้วยเข้าปาก ปากดี ปากว่ามือถึง สิ้นไส้สิ้นพุง อ้าปากเห็นลิ้นไก่ เป็นวรรคเป็นเวร แย้มปากเห็นไรฟัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"