สำนวนไทย

น้ำสั่งฟ้าปลาสั่งฝน

หมายถึง สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: น้ำสั่งฟ้าปลาสั่งฝน หมายถึง?, หมายถึง สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย สัตว์ ปลา ธรรมชาติ น้ำ, ฟ้า, ฝน

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กระดี่ได้น้ำ ซื้อร่มหน้าฝน นกรู้ น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา ปลากระดี่ได้น้ำ ปลาติดร่างแห ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง มะนาวไม่มีน้ำ หัวเรือใหญ่ เข้าหูซ้ายทะลุหูขาว เป็นหุ่นให้เชิด ได้น้ำได้เนื้อ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "น้ำสั่งฟ้าปลาสั่งฝน"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"