สำนวนไทย

น้ำลอดใต้ทราย

หมายถึง ทำอย่างลี้ลับ ไม่มีใครเห็น เช่น สายลับ จารชน

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: น้ำลอดใต้ทราย หมายถึง?, หมายถึง ทำอย่างลี้ลับ ไม่มีใครเห็น เช่น สายลับ จารชน ธรรมชาติ น้ำ

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กระดี่ได้น้ำ กินน้ำใต้ศอก ขนทรายเข้าวัด คลื่นใต้น้ำ จูงช้างลอดรูเข็ม ตกใต้เถรเทวทัต นกรู้ นอกคอก น้ำซึมบ่อทราย น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา ใต้ดิน ได้น้ำได้เนื้อ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "น้ำลอดใต้ทราย"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"