สำนวนไทย

น้ำซึมบ่อทราย

หมายถึง หาได้มาเรื่อย ๆ.

หมายถึง หาได้มาเรื่อย ๆ

หมายถึง รายได้มาเรื่อย ๆ

พจนานุกรมไทย น้ำซึมบ่อทราย หมายถึง:

  1. (สํา) หาได้มาเรื่อย ๆ.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: น้ำซึมบ่อทราย หมายถึง?, หมายถึง หาได้มาเรื่อย ๆ.
  • สำนวนไทย: น้ำซึมบ่อทราย หมายถึง?, หมายถึง หาได้มาเรื่อย ๆ
  • สำนวนไทย: น้ำซึมบ่อทราย หมายถึง?, หมายถึง รายได้มาเรื่อย ๆ

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

ขนทรายเข้าวัด นกรู้ นอกคอก นอนหลับทับสิทธิ์ นั่งในหัวใจ นายว่าขี้ข้าพลอย น้ำท่วมปาก น้ำผึ้งเดือนห้า น้ำลอดใต้ทราย น้ำสั่งฟ้าปลาสั่งฝน น้ำไหลไฟดับ หวังน้ำบ่อหน้า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "น้ำซึมบ่อทราย"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"