สำนวนไทย นายว่า ขี้ข้าพลอย, นายว่าขี้ข้าพลอย

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

สำนวนไทย

นายว่า ขี้ข้าพลอย

หมายถึง ลักษณะของคนเลว ไร้ความรู้ ถ้าเจ้านายว่าอย่างไร ก็มักจะพลอยประสมโรงซ้ำเติมด้วย

พจนานุกรมไทย นายว่า ขี้ข้าพลอย หมายถึง:

  1. (สํา) ก. พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย.

สำนวนไทย

นายว่าขี้ข้าพลอย

หมายถึง พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย.

หมายถึง พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย

หมายถึง พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามเจ้านาย

พจนานุกรมไทย นายว่า ขี้ข้าพลอย หมายถึง:

  1. (สํา) ก. พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: นายว่า ขี้ข้าพลอย หมายถึง?, หมายถึง ลักษณะของคนเลว ไร้ความรู้ ถ้าเจ้านายว่าอย่างไร ก็มักจะพลอยประสมโรงซ้ำเติมด้วย คำนาม นาย, คน
  • สำนวนไทย: นายว่า ขี้ข้าพลอย หมายถึง?, หมายถึง พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย. คำนาม นาย
  • สำนวนไทย: นายว่า ขี้ข้าพลอย หมายถึง?, หมายถึง พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย คำนาม นาย
  • สำนวนไทย: นายว่า ขี้ข้าพลอย หมายถึง?, หมายถึง พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามเจ้านาย

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กบเลือกนาย ต่อความยาว สาวความยืด ทนายหน้าหอ นกรู้ นอกคอก นอนหลับทับสิทธิ์ ปลาติดร่างแห รู้มากยากนาน หาเศษหาเลย เสียรังวัด เออออห่อหมก ไก่ได้พลอย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "นายว่า ขี้ข้าพลอย"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"