สำนวนไทย

ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม

หมายถึง การจะทำอะไรให้รีบทำในช่วงจังหวะที่ยังเหมาะสมแก่วัยและเวลา

หมายถึง เร่งรัดเกินไปในเวลาที่ยังไม่เหมาะสม

พจนานุกรมไทย ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม หมายถึง:

  1. (สํา) ก. เร่งรัดทําการงานให้เหมาะสมแก่วัยและเวลา.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม หมายถึง?, หมายถึง การจะทำอะไรให้รีบทำในช่วงจังหวะที่ยังเหมาะสมแก่วัยและเวลา
  • สำนวนไทย: ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม หมายถึง?, หมายถึง เร่งรัดเกินไปในเวลาที่ยังไม่เหมาะสม

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กินข้าวร้อนนอนตื่นสาย กินบ้านกินเมือง ตกน้ำไม่ว่าย ตกปากตกคำ ตกล่องปล่องชิ้น ตกเป็นเบี้ยล่าง ตบหัวลูบหลัง ตามยถากรรม ตามเพลง ต้นคดปลายตรง ผ้าเหลืองร้อน ร้อนผ้าเหลือง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"