สำนวนไทย

ตัวใครตัวมัน

หมายถึง ต่างคนต่างเอาตัวรอด

พจนานุกรมไทย ตัวใครตัวมัน หมายถึง:

  1. ว. ต่างคนต่างเอาตัวรอดแต่ลําพัง.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ตัวใครตัวมัน หมายถึง?, หมายถึง ต่างคนต่างเอาตัวรอด คำนาม คน

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

ตกน้ำไม่ว่าย ตกปากตกคำ ตกล่องปล่องชิ้น ตกเป็นเบี้ยล่าง ตบหัวลูบหลัง ตามยถากรรม ตามเพลง ตาร้อน ตีนเท่าฝาหอย ตีปลาหน้าไซ ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม ต้นคดปลายตรง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตัวใครตัวมัน"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"