สำนวนไทย

ดินไม่กลบหน้า

หมายถึง ยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ตาย

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ดินไม่กลบหน้า หมายถึง?, หมายถึง ยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ตาย คำกริยา ตาย ธรรมชาติ ดิน อวัยวะ หน้า

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กำปั้นทุบดิน ดาวล้อมเดือน ตีหลายหน้า สองหน้า หน้าฉาก หน้าโลหิต เจ้าชู้ประตูดิน เต่าใหญ่ไข่กลบ เป็นหน้าดั้ง เลือดขึ้นหน้า แบกหน้า ใต้ดิน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ดินไม่กลบหน้า"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"