สำนวนไทย

ชาติไก่ชนขนหัวไม่ต้องการ

หมายถึง ผู้กล้าหาญย่อมไม่ปราถนาเกียรติหรือคำชมเชย

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ชาติไก่ชนขนหัวไม่ต้องการ หมายถึง?, หมายถึง ผู้กล้าหาญย่อมไม่ปราถนาเกียรติหรือคำชมเชย อวัยวะ ขน

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กระดูกสันหลังของชาติ ขนทรายเข้าวัด ขนหน้าแข้งไม่ร่วง ชาติเสือจับเนื้อกินเอง ถวายหัว ถอนขนห่าน ถีบหัวส่ง รู้เช่นเห็นชาติ สองหัวดีกว่าหัวเดียว หัวหลักหัวตอ เกรงอกเกรงใจ แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ชาติไก่ชนขนหัวไม่ต้องการ"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"