สำนวนไทย

ชั่วนาตาปี

หมายถึง ตลอดปี, ชั่วกัลปาวสาน, ตลอดไป, ชั่วฟ้าดินสลาย

พจนานุกรมไทย ชั่วนาตาปี หมายถึง:

  1. ว. ตลอดปี.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ชั่วนาตาปี หมายถึง?, หมายถึง ตลอดปี, ชั่วกัลปาวสาน, ตลอดไป, ชั่วฟ้าดินสลาย

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

ชนักติดหลัง ชักใบให้เรือเสีย ชักใย ชาติเสือจับเนื้อกินเอง ชาติเสือไม่ทิ้งลาย ชาติไก่ชนขนหัวไม่ต้องการ ชิงสุกก่อนห่าม ชี้โพรงให้กระรอก ชุบมือเปิบ ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกก็แหลกลาญ ช้างเผือกเกิดในป่า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ชั่วนาตาปี"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"