สำนวนไทย

จับตัววางตาย

หมายถึง กําหนดลงไปแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง กําหนดตัวบุคคลให้ประจําหน้าที่โดยเฉพาะวางตัวบุคคลให้ทำงานชิ้นใดชิ้นนึงอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ

พจนานุกรมไทย จับตัววางตาย หมายถึง:

  1. (สํา) ก. กําหนดลงไปแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง, กําหนดตัวบุคคลให้ประจําหน้าที่โดยเฉพาะ.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: จับตัววางตาย หมายถึง?, หมายถึง กําหนดลงไปแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง กําหนดตัวบุคคลให้ประจําหน้าที่โดยเฉพาะวางตัวบุคคลให้ทำงานชิ้นใดชิ้นนึงอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ อวัยวะ ตัว, ตา, หน้า คำกริยา จับ, นอน

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กระดูกแข็ง จรกาหน้าหนู จับให้มั่นคั้นให้ตาย ดินไม่กลบหน้า พระเตมีย์ใบ้ ภาวนากันตาย หาตัวจับยาก เคียงบ่าเคียงไหล่ เดือนยังกะจับมด แผ่นดินกลบหน้า ไม่ตายก็คางเหลือง ไม้ใกล้ฝั่ง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "จับตัววางตาย"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"