สำนวนไทย

คอเป็นเอ็น

หมายถึง ขึ้นเสียงเถียงโต้อย่างไม่ยอมลดละ ไม่อ่อนข้อ

พจนานุกรมไทย คอเป็นเอ็น หมายถึง:

  1. (สํา) ว. ขึ้นเสียงเถียงโต้อย่างไม่ยอมลดละ, เถียงเก่ง, เช่น หวงแหนหึงผัวตัวเป็นเกลียว จนเสียงขุ่นเสียงเขียวคอเป็นเอ็น. (คาวี).

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: คอเป็นเอ็น หมายถึง?, หมายถึง ขึ้นเสียงเถียงโต้อย่างไม่ยอมลดละ ไม่อ่อนข้อ อวัยวะ คอ

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กลืนไม่เข้าคายไม่ออก คนละไม้คนละมือ คบคนจรนอนหมอนหมิ่น ครึ่ง ๆ กลาง ๆ คลับคล้ายคลับคลา คลื่นกระทบฝั่ง คลื่นใต้น้ำ คอทองแดง คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก ปลอกคอ ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ ยกเมฆ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คอเป็นเอ็น"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"