สำนวนไทย

คลื่นกระทบฝั่ง

หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญที่ค่อนข้างใหญ่โตแต่กลับเงียบหายไป

หมายถึง เรื่องราวเกิดขึ้นแล้วก็เงียบหายไปในที่สุด

พจนานุกรมไทย คลื่นกระทบฝั่ง หมายถึง:

  1. (สํา) น. เรื่องราวที่ครึกโครมขึ้นมาแล้วกลับเงียบหายไป.

  2. น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: คลื่นกระทบฝั่ง หมายถึง?, หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญที่ค่อนข้างใหญ่โตแต่กลับเงียบหายไป
  • สำนวนไทย: คลื่นกระทบฝั่ง หมายถึง?, หมายถึง เรื่องราวเกิดขึ้นแล้วก็เงียบหายไปในที่สุด

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กระเทือนซาง คนละไม้คนละมือ คบคนจรนอนหมอนหมิ่น ครึ่ง ๆ กลาง ๆ คลับคล้ายคลับคลา คลื่นใต้น้ำ ควันหลง คอขาดบาดตาย คอทองแดง คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก น้ำขึ้นให้รีบตัก ไม้ใกล้ฝั่ง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คลื่นกระทบฝั่ง"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"