สำนวนไทย

ครอบจักรวาล

หมายถึง ครอบคลุมทั่วถึงไปหมดมักใช้เรียกสิ่งของหรืออะไรที่สามารถทำได้หลายๆอย่างที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน

พจนานุกรมไทย ครอบจักรวาล หมายถึง:

  1. [คฺรอบ-] น. ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง เช่น "พี่นางแกล้งแปลงเรื่องให้เคืองพี่ สรวลซิกซี้กันเสียได้ไม่ไต่สวน จวนจะชื่นช่างมาคืนให้รัญจวน ออสำนวนพี่นางอย่างนี้ออ. (จารึกวัดโพธิ์)."

  2. [คฺรอบ-] น. ชื่อไม้พุ่มในวงศ์ Malvaceae ใบมน ดอกเหลือง ผลใช้ทํายาได้ มี ๒ ชนิด คือ ชนิด Abutilon hirtum (Lam.) Sweet ผลมักมี ๒๐-๒๕ ซีก, ครอบตลับ หรือ ยักเพรีย ก็เรียก; และชนิด Hibiscus vitifolius L. ผลมี ๕ ปีก.

  3. [คฺรอบ-] น. ชื่อยาเขียว.

  4. [คฺรอบ-] น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

  5. (ปาก) ว. ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น ถามแบบครอบจักรวาลอย่างนี้ตอบยาก.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ครอบจักรวาล หมายถึง?, หมายถึง ครอบคลุมทั่วถึงไปหมดมักใช้เรียกสิ่งของหรืออะไรที่สามารถทำได้หลายๆอย่างที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

คนละไม้คนละมือ คบคนจรนอนหมอนหมิ่น ครึ่ง ๆ กลาง ๆ คร่ำหวอด คลับคล้ายคลับคลา คลื่นกระทบฝั่ง คลื่นใต้น้ำ ควันหลง คว้าน้ำเหลว คอขาดบาดตาย คอทองแดง คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ครอบจักรวาล"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"