สำนวนไทย

ขี่ช้างจับตั๊กแตน

หมายถึง ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ได้ผลไม่คุ้มกับที่ต้องเสียไป

หมายถึง การทำอะไรที่มากเกินตัว

หมายถึง การจัดทำสิ่งใดที่เป็นการโกลาหลโดยใช่เหตุหรือธุระที่ทำนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยไม่น่าจะต้องลงทุนหรือเตรียมการใหญ่โตเกินต้องการเหมือนคนลงทุนมากได้ผลตอบแทนน้อย

พจนานุกรมไทย ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ลงทุนมากแต่ได้ผลนิดหน่อย.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง?, หมายถึง ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ได้ผลไม่คุ้มกับที่ต้องเสียไป คำกริยา จับ สัตว์ ช้าง
  • สำนวนไทย: ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง?, หมายถึง การทำอะไรที่มากเกินตัว
  • สำนวนไทย: ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง?, หมายถึง การจัดทำสิ่งใดที่เป็นการโกลาหลโดยใช่เหตุหรือธุระที่ทำนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยไม่น่าจะต้องลงทุนหรือเตรียมการใหญ่โตเกินต้องการเหมือนคนลงทุนมากได้ผลตอบแทนน้อย คำนาม คน สัตว์ ช้าง คำกริยา จับ

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

ขบเผาะ คาหนังคาเขา จับดำถลำแดง จับตัววางตาย จับปลาสองมือ จับปูใส่กระด้ง จับให้มั่นคั้นให้ตาย จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน ช้างเท้าหลัง หาตัวจับยาก เดือนยังกะจับมด ไม้ร่มนกจับ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ขี่ช้างจับตั๊กแตน"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"