สำนวนไทย

ขนหน้าแข้งไม่ร่วง

หมายถึง ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน (ใช้แก่คนมั่งมีที่ต้องจ่ายเงินแม้จะมากแต่ก็ดูเหมือนเป็นจํานวนเล็ก ๆ น้อย ๆ)

หมายถึง ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน

พจนานุกรมไทย ขนหน้าแข้งไม่ร่วง หมายถึง:

  1. (สํา) ว. ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน (ใช้แก่คนมั่งมีที่ต้องจ่ายเงินแม้จะมากแต่ก็ดูเหมือนเป็นจํานวนเล็ก ๆ น้อย ๆ).

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ขนหน้าแข้งไม่ร่วง หมายถึง?, หมายถึง ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน (ใช้แก่คนมั่งมีที่ต้องจ่ายเงินแม้จะมากแต่ก็ดูเหมือนเป็นจํานวนเล็ก ๆ น้อย ๆ) คำนาม คน อวัยวะ ขน, หน้า
  • สำนวนไทย: ขนหน้าแข้งไม่ร่วง หมายถึง?, หมายถึง ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน อวัยวะ ขน, หน้า

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

ขนทรายเข้าวัด ขนมพอสมกับน้ำยา ขบเผาะ ขมิ้นกับปูน ขมเป็นยา ขวานฝ่าซาก ขัดคอคน สนจมูกม้า ขี้หมูราขี้หมาแห้ง ข่มเหงคะเนงร้าย ชาติไก่ชนขนหัวไม่ต้องการ ดอกพิกุลร่วง ถอนขนห่าน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ขนหน้าแข้งไม่ร่วง"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"