สำนวนไทย

สำนวนไทย

ก้มหน้า ก้มตา

หมายถึง ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจำใจ

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: ก้มหน้า ก้มตา หมายถึง?, หมายถึง ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจำใจ อวัยวะ ตา, หน้า, ใจ

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กบในกะลาครอบ กินน้ำตา ตบตา ตาร้อน ตาเป็นมัน ตาเป็นสับปะรด ตาเล็ก ตาน้อย ตาไม่มีแวว ตีหลายหน้า เป็นหน้าดั้ง เป็นหูเป็นตา ได้หน้าได้ตา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ก้มหน้า ก้มตา"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"