สำนวนไทย

สำนวนไทย

กิ้งก่าได้ทอง

หมายถึง คนที่ได้ลาภยศแล้วทะนงตนลืมฐานะเดิม

Posted on by Admin

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง?, หมายถึง คนที่ได้ลาภยศแล้วทะนงตนลืมฐานะเดิม ธรรมชาติ ทอง คำนาม คน
  • สำนวนไทย: กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง?, หมายถึง คนที่ได้ลาภยศแล้วทะนงตนลืมฐานะเดิม คำนาม คน ธรรมชาติ ทอง

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กิ้งก่าได้ทอง"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"