สำนวนไทย

กวนน้ำให้ขุ่น

หมายถึง ทำให้เรื่องราวที่สงบเรียบร้อยไร้ปัญหา กลับมาเป็น วุ่นวาย ยุ่งเหยิงไม่สงบ ไม่เรียบร้อย

หมายถึง ทำเรื่องราวที่สงบอยู่แล้วให้เกิดวุ่นวายขึ้นมา

พจนานุกรมไทย กวนน้ำให้ขุ่น หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ทําเรื่องราวที่สงบอยู่แล้วให้เกิดวุ่นวายขึ้นมา.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: กวนน้ำให้ขุ่น หมายถึง?, หมายถึง ทำให้เรื่องราวที่สงบเรียบร้อยไร้ปัญหา กลับมาเป็น วุ่นวาย ยุ่งเหยิงไม่สงบ ไม่เรียบร้อย ธรรมชาติ น้ำ
  • สำนวนไทย: กวนน้ำให้ขุ่น หมายถึง?, หมายถึง ทำเรื่องราวที่สงบอยู่แล้วให้เกิดวุ่นวายขึ้นมา ธรรมชาติ น้ำ

 สำนวนไทยที่คล้ายกัน

กบในกะลาครอบ กระดี่ได้น้ำ คลื่นใต้น้ำ คว้าน้ำเหลว ตกน้ำไม่ว่าย น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา ปั้นน้ำเป็นตัว มะนาวไม่มีน้ำ เลือดข้นกว่าน้ำ ได้น้ำได้เนื้อ ไปน้ำขุ่น ๆ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กวนน้ำให้ขุ่น"

 บทความอื่น ๆ จาก "สำนวนไทย"